Osnovni kazalci za javne stavbe

 

Delež površine javnih stavb, ki so energetsko prenovljene

Kazalec nam nudi pregled nad deležem energetsko prenovljenih stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

Enota: %

 

 

 


 

Delež javnih stavb z energetskim knjigovodstvom

Kazalec nam nudi pregled nad deležem stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin ter ima občina za njih vzpostavljen sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavb.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

Enota: %

 

 

 

Površina energetsko prenovljenih javnih stavb v okviru energetskega pogodbeništva

Kazalec nam nudi vpogled v aktivnosti občin na področju energetske prenove stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin, katerih prenova je bila financirana tudi z mehanizmom energetkega pogodbeništva.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

Enota: m2