Gozdarstvo

Delež gozda

Kazalec delež gozda opisuje, kakšen delež izmed celotne površine posamezne občine zasedajo gozdovi. Gozdovi nas ščitijo pred podnebnimi spremembami, iz ozračja črpajo CO2 in ga shranjujejo v drevesih, vegetaciji in tleh.

Metodološki list

Enota: %