Gozdarstvo

Delež gozda

Kazalec delež gozda opisuje, kakšen delež izmed celotne površine posamezne občine zasedajo gozdovi. Gozdovi nas ščitijo pred podnebnimi spremembami, iz ozračja črpajo CO2 in ga shranjujejo v drevesih, vegetaciji in tleh.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID Delež gozda 2018
1 Ajdovščina 65,00
2 Ankaran/Ancarano 14,00
3 Apače 26,00
4 Beltinci 19,00
5 Benedikt 28,00
6 Bistrica ob Sotli 40,00
7 Bled 68,00
8 Bloke 53,00
9 Bohinj 73,00
10 Borovnica 65,00
Delež gozda 2018