Gozdarstvo

Delež gozda

Kazalec delež gozda opisuje, kakšen delež izmed celotne površine posamezne občine zasedajo gozdovi. Gozdovi nas ščitijo pred podnebnimi spremembami, iz ozračja črpajo CO2 in ga shranjujejo v drevesih, vegetaciji in tleh.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID Delež gozda 2018
1 Ajdovščina 65.00
2 Ankaran/Ancarano 14.00
3 Apače 26.00
4 Beltinci 19.00
5 Benedikt 28.00
6 Bistrica ob Sotli 40.00
7 Bled 68.00
8 Bloke 53.00
9 Bohinj 73.00
10 Borovnica 65.00
Delež gozda 2018