Gozdarstvo

Delež gozda

Kazalec delež gozda opisuje, kakšen delež izmed celotne površine posamezne občine zasedajo gozdovi. Gozdovi nas ščitijo pred podnebnimi spremembami, iz ozračja črpajo CO2 in ga shranjujejo v drevesih, vegetaciji in tleh.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID Delež gozda 2018 2023
1 Ajdovščina 65.00 65.00
2 Ankaran/Ancarano 14.00 15.45
3 Apače 26.00 25.83
4 Beltinci 19.00 19.42
5 Benedikt 28.00 28.79
6 Bistrica ob Sotli 40.00 40.56
7 Bled 68.00 68.98
8 Bloke 53.00 53.16
9 Bohinj 73.00 73.32
10 Borovnica 65.00 65.44
Delež gozda 2018 2023