Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je spletna aplikacija, ki prikazuje izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Portal prikazuje aktivnosti občin na področju blaženja podnebnih sprememb s 58-imi kazalniki, 47 od teh je prikazanih za vse občine v Sloveniji.  Od leta 2017 se je aktivno na semafor priključilo več kot 70 občin, za katere so na voljo tudi vsi osnovni podatki, osnovni kazalci za javne stavbe, energetska prenova brez spodbud ter kazalnik o številu polnilnic za električna vozila.

OBČINE – za pridružitev pošljite e-mail na info@podnebnapot2050.si

*kazalnik je prikazan le za občine, ki so se aktivno pridružile lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti

 

Izberite kazalnik, za katerega želite prikaz na zemljevidu občin ali pa v glavnem meniju izberite prikaz skupine kazalnikov za vse občine.

Kazalnik:
Leto: