Lokalni semafor podnebnih aktivnosti

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je spletna aplikacija, ki prikazuje izvajanje ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež ter druge ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Portal prikazuje aktivnosti občin na področju blaženja podnebnih sprememb s 56-imi kazalniki, 47 od teh je prikazanih za vse občine v Sloveniji. Do oktobra 2018 se je aktivno na semafor priključilo 10 občin, za katere so na voljo tudi vsi osnovni podatki, osnovni kazalci za javne stavbe, energetska prenova brez spodbud ter kazalnik o številu polnilnic za električna vozila.

Občine, ki bi se rade pridružile semaforju, pošljite e-mail na info@podnebnapot2050.si

*kazalnik je prikazan le za občine, ki so se aktivno pridružile lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti

 

Izberite kazalnik, za katerega želite prikaz na zemljevidu občin ali pa v glavnem meniju izberite prikaz skupine kazalnikov za vse občine.

Kazalnik:
Leto: