Daljinsko ogrevanje

Število priključenih uporabnikov

Kazalec opredeljuje število priključenih uporabnikov iz bodisi gospodinjstev bodisi storitvenega sektorja, ki se oskrbujejo z energijo iz daljinskega ogrevanja.

Metodološki list

wdt_ID Število priključenih uporabnikov 2017 2018
1 Maribor 12,659.00 12,659
2 Kranj 5,199.00 5,199
3 Grosuplje 10.00 328
4 Ivančna Gorica 5.00 5
5 Moravče 25.00 25
6 Koper/Capodistria 2,972.00 2,972
7 Nova Gorica 3,240.00 3,240
8 Trebnje 14.00 14
Število priključenih uporabnikov 2017 2018

 

 

 


Moč sistema daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje skupno moč naprav za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje stavbe s toploto za ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode, na ravni celotne občine.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID obcina 2017 2018
1 Maribor 122.00 122.00
2 Kranj 47.93 47.93
3 Grosuplje 1.20 10.85
4 Ivančna Gorica 0.82 0.82
5 Moravče 1.30 1.30
6 Koper/Capodistria 16.60 16.60
7 Nova Gorica 24.20 24.20
8 Trebnje 1.10 1.10
obcina 2017 2018

 

 

 


Delež OVE in energent v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje delež obnovljivih virov energije (OVE) v energiji, ki se porablja za proizvodnjo daljinske toplote. Med OVE se šteje izraba sončne energije, biomase (les, bioplin, biogoriva) in obnovljivih frakcij odpadkov, geotermalne, vodne in vetrne energije.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja 2016 2017 2018
1 Ljubljana 14 27 22
2 Velenje 0 0 0
3 Maribor 0 0 0
4 Kranj 0 0 0
5 Celje 53 66 68
6 Jesenice 0 0 0
7 Ravne na Koroškem 0 0 0
8 Trbovlje 0 0 0
9 Nova Gorica 14 20 21
10 Ptuj 0 0 0
Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja 2016 2017 2018