Daljinsko ogrevanje

Število priključenih uporabnikov – gospodinjstva, poslovni ter industrijski odjemalci

Kazalec opredeljuje število priključenih uporabnikov iz gospodinjstev, poslovnih odjemalcev ter industrije, ki se oskrbujejo z energijo iz daljinskega ogrevanja.

Metodološki list

Gospodinjstva

wdt_ID N Gosp 2020 2021 2022
1 Kranj 5,153 5,153 5,153
2 Velenje 11,242 11,232 11,173
3 Ljubljana 20,922 21,626 21,139
4 Celje 6,568 6,698 6,875
5 Koper/Capodistria 2,146 2,146 2,146
6 Maribor 14,983 14,885 15,262
7 Murska Sobota 1,020 1,020 1,020
8 Nova Gorica 3,100 3,174 3,174
9 Novo mesto 439 439 439
10 Ptuj 2,066 2,116 2,163
N Gosp 2020 2021 2022

Poslovni odjemalci

wdt_ID N PO 2020 2021 2022
1 Kranj 42 42 42
2 Velenje 216 215 214
3 Ljubljana 5,838 5,965 5,897
4 Celje 426 491 516
5 Koper/Capodistria 2 2 2
6 Maribor 381 377 397
7 Murska Sobota 36 36 36
8 Nova Gorica 194 214 212
9 Novo mesto 2 0 2
10 Ptuj 24 24 20
N PO 2020 2021 2022

Industrijski odjemalci

wdt_ID N IND 2020 2021 2022
1 Kranj 0 0 0
2 Velenje 740 736 724
3 Ljubljana 58 55 53
4 Celje 0 0 0
5 Koper/Capodistria 0 0 0
6 Maribor 0 0 0
7 Murska Sobota 1 1 1
8 Nova Gorica 0 0 0
9 Novo mesto 2 0 2
10 Ptuj 0 1 1
N IND 2020 2021 2022

 


Moč sistema daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje skupno moč naprav za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje stavbe s toploto za ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode, na ravni celotne občine.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Power 2019 2020 2021 2022
1 Kuzma 72.00 72.00 72.00 0.00
2 Moravske Toplice 99.00 99.00 99.00 99.00
3 Kobarid 61.00 91.00 91.00 91.00
4 Bovec 0.00 14.00 14.00 14.00
5 Tolmin 122.00 122.00 122.00 122.00
6 Kranj 60,339.00 6,128.00 6,026.00 6,026.00
7 Nova Gorica 3,054.00 3,238.00 3,238.00 32,492.00
8 Šempeter-Vrtojba 1.00 1.00 1.00 1.00
9 Hrpelje-Kozina 0.00 38.00 38.00 38.00
10 Solčava 22.00 22.00 22.00 22.00
Power 2019 2020 2021 2022

 

 

 

Proizvodnja toplote v sistemih daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje skupno proizvodnjo toplote, ki je predana gospodinjskim, poslovnim in industrijskim odjemalcem na ravni celotne občine.

Metodološki list

Enota: GWh

wdt_ID ProT 2020 2021 2022
1 Kranj 44.00 47.00 37.00
2 Velenje 235.00 252.00 223.00
3 Ljubljana 1,111.00 1,264.00 1,115.00
4 Celje 44.00 49.00 46.00
5 Koper/Capodistria 7.00 8.00 6.00
6 Maribor 106.00 115.00 103.00
7 Murska Sobota 6.00 7.00 6.00
8 Nova Gorica 20.00 23.00 20.00
9 Novo mesto 3.00 2.00 1.00
10 Ptuj 12.00 14.00 13.00
ProT 2020 2021 2022

 

 

 


Prevladujoč energent v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje delež obnovljivih virov energije (OVE) v energiji, ki se porablja za proizvodnjo daljinske toplote. Med OVE se šteje izraba sončne energije, biomase (les, bioplin, biogoriva) in obnovljivih frakcij odpadkov, geotermalne, vodne in vetrne energije.

Metodološki list

Legenda:

0 Brez 7 Lesni peleti
1 Biorazgradljivi odpadki 8 Lesni sekanci
2 Črni premog 9 Lignit
3 Električna energija 10 Rjavi premog
4 Geotermalna energija 11 Toplota vroče vode
5 Kurilno olje 12 Utekočinjeni naftni plin
6 Lesna biomasa – mešano 13 Zemeljski plin

 

wdt_ID EC 2019 2020 2021 2022
1 Kuzma 8 8 8 0
2 Moravske Toplice 8 8 8 8
3 Kobarid 8 8 8 8
4 Bovec 0 8 8 8
5 Tolmin 8 8 8 8
6 Kranj 13 13 13 13
7 Nova Gorica 13 13 13 13
8 Šempeter-Vrtojba 13 13 13 13
9 Hrpelje-Kozina 0 8 8 8
10 Solčava 8 8 8 8
EC 2019 2020 2021 2022

 

Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje delež obnovljivih virov energije (OVE) v energiji, ki se porablja za proizvodnjo daljinske toplote. Med OVE se šteje izraba sončne energije, biomase (les, bioplin, biogoriva) in obnovljivih frakcij odpadkov, geotermalne, vodne in vetrne energije.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID RES 2019 2020 2021 2022
1 Kuzma 100 100 100 0
2 Moravske Toplice 100 100 100 100
3 Kobarid 100 100 100 100
4 Bovec 0 100 100 100
5 Tolmin 100 100 100 100
6 Kranj 3 2 3 4
7 Nova Gorica 0 22 20 18
8 Šempeter-Vrtojba 0 0 0 0
9 Hrpelje-Kozina 0 100 100 100
10 Solčava 100 100 100 100
RES 2019 2020 2021 2022