Daljinsko ogrevanje

Število priključenih uporabnikov

Kazalec opredeljuje število priključenih uporabnikov iz bodisi gospodinjstev bodisi storitvenega sektorja, ki se oskrbujejo z energijo iz daljinskega ogrevanja.

Metodološki list

wdt_ID Število priključenih uporabnikov 2017 2018
1 Maribor 12.659,00 12.659
2 Kranj 5.199,00 5.199
3 Grosuplje 10,00 328
4 Ivančna Gorica 5,00 5
5 Moravče 25,00 25
6 Koper/Capodistria 2.972,00 2.972
7 Nova Gorica 3.240,00 3.240
8 Trebnje 14,00 14
Število priključenih uporabnikov 2017 2018

 

 

 


Moč sistema daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje skupno moč naprav za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje stavbe s toploto za ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode, na ravni celotne občine.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID obcina 2017 2018
1 Maribor 122,00 122,00
2 Kranj 47,93 47,93
3 Grosuplje 1,20 10,85
4 Ivančna Gorica 0,82 0,82
5 Moravče 1,30 1,30
6 Koper/Capodistria 16,60 16,60
7 Nova Gorica 24,20 24,20
8 Trebnje 1,10 1,10
obcina 2017 2018

 

 

 


Delež OVE in energent v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje delež obnovljivih virov energije (OVE) v energiji, ki se porablja za proizvodnjo daljinske toplote. Med OVE se šteje izraba sončne energije, biomase (les, bioplin, biogoriva) in obnovljivih frakcij odpadkov, geotermalne, vodne in vetrne energije.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja 2016 2017 2018
1 Ljubljana 14 27 22
2 Velenje 0 0 0
3 Maribor 0 0 0
4 Kranj 0 0 0
5 Celje 53 66 68
6 Jesenice 0 0 0
7 Ravne na Koroškem 0 0 0
8 Trbovlje 0 0 0
9 Nova Gorica 14 20 21
10 Ptuj 0 0 0
Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja 2016 2017 2018