Industrija

Normirana raba energije v industriji na zaposlenega v občini

Kazalec Normirana raba energije v industriji na zaposlenega v občini podaja razred, ki je definiran s skupno rabo energije v industriji za posamezno občino, normirano s številom delovno aktivnega prebivalstva po občinah delovnega mesta s čimer osvetljuje industrijsko oziroma gospodarsko in posredno tudi emisijsko aktivnost posamezne občine (raba energije v industriji je neposredno povezana z izpusti TGP).

Opomba: SURS je leta 2019 končal projekt, v okviru katerega so razširili nabor podjetij, ki so vključena v raziskovanje. Gre za vzorčno raziskovanje, na podlagi katerega je moč oceniti rabo energije na celotni populaciji podjetij. V vzorec raziskovanja so sedaj zajeta tudi podjetja, ki imajo manj kot 20 zaposlenih, kar je prispevalo k temu, da se je število industrijskih podjetij, zajetih v statistiko, iz 965 leta 2017 povzpelo na 1420 leta 2018.

Metodološki list

Enota: razred

Legenda

Razred 1: 0,4 – 7,9 GJ/zaposlenega

Razred 2: 8 – 17,4 GJ/zaposlenega

Razred 3: 17,5 – 27,7 GJ/zaposlenega

Razred 4: 27,8 – 51,0 GJ/zaposlenega

Razred 5: 51,1 –  132,6 GJ/zaposlenega

Razred 6: 132,7 – 2001 GJ/zaposlenega

 

 

 


Delež obnovljivih virov energije v rabi energije v industriji

Kazalec Raba OVE v industriji/podjetjih na prebivalca podaja skupno rabo OVE v industriji za posamezno občino, normirano s številom prebivalcev posamezne občine. Kazalec osvetljuje ozaveščenost lokalnih industrijskih podjetij in podaja stanje na področju uporabe obnovljivih virov energije v industriji in s tem trajnostne uporabe energetskih virov.

Metodološki list

Enota: %