Industrija

Normirana raba energije v industriji na zaposlenega v občini

Kazalec Normirana raba energije v industriji na zaposlenega v občini podaja razred, ki je definiran s skupno rabo energije v industriji za posamezno občino, normirano s številom delovno aktivnega prebivalstva po občinah delovnega mesta s čimer osvetljuje industrijsko oziroma gospodarsko in posredno tudi emisijsko aktivnost posamezne občine (raba energije v industriji je neposredno povezana z izpusti TGP).

Metodološki list

Enota: razred

Legenda

Razred 1: 0,4 – 7,9 GJ/zaposlenega

Razred 2: 8 – 17,4 GJ/zaposlenega

Razred 3: 17,5 – 27,7 GJ/zaposlenega

Razred 4: 27,8 – 51,0 GJ/zaposlenega

Razred 5: 51,1 –  132,6 GJ/zaposlenega

Razred 6: 132,7 – 2001 GJ/zaposlenega

wdt_ID obcina 2016 2017
1 Mengeš 1 1
2 Črenšovci 1 1
3 Gorišnica 1 0
4 Naklo 1 1
5 Brezovica 1 1
6 Vojnik 1 1
7 Apače 1 1
8 Lukovica 1 1
9 Piran/Pirano 1 1
10 Luče 1 1
obcina 2016 2017

 

 

 


Delež obnovljivih virov energije v rabi energije v industriji

Kazalec Raba OVE v industriji/podjetjih na prebivalca podaja skupno rabo OVE v industriji za posamezno občino, normirano s številom prebivalcev posamezne občine. Kazalec osvetljuje ozaveščenost lokalnih industrijskih podjetij in podaja stanje na področju uporabe obnovljivih virov energije v industriji in s tem trajnostne uporabe energetskih virov.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID obcina 2016 2017
1 Brezovica 0 0
2 Vojnik 0 0
3 Braslovče 0 0
4 Lukovica 0 0
5 Beltinci 0 0
6 Šoštanj 0 0
7 Piran/Pirano 0 0
8 Trbovlje 0 0
9 Komenda 26 15
10 Vrhnika 0 0
obcina 2016 2017