Odpadki

Količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca

Kazalec količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca opisuje, koliko komunalnih odpadkov se letno zbere z javnim odvozom na prebivalca v posamezni občini. Komunalni odpadki so pri tem definirani kot gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja, vključno z ločeno zbranimi frakcijami kot so papir in karton, steklo, biorazgradljivi kuhinjski odpadki in podobno.

Preprečevanje nastanka odpadkov je ena od prednostnih usmeritev na področju ravnanja z odpadki. Manj nastalih odpadkov pomeni tako manj recikliranja kot tudi odlaganja odpadkov na deponije, kar oboje zmanjšuje vplive ravnanja z odpadki na podnebje. Ob zagotavljanju ustreznega javnega odvoza komunalnih odpadkov in preprečevanju nastanka divjih odlagališč, s čimer se ohranja ali še povečuje delež zbranih odpadkov v nastalih, pomeni manjša količina nastalih komunalnih odpadkov tudi manjšo količino komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, in s tem manjši vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: kg/prebivalca

wdt_ID Količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 475 391 332 294 293 314 304 286 338 345 405 434 376
2 Ankaran/Ancarano 0 0 0 0 0 372 456 478 407 422 441 462 433
3 Apače 242 251 215 222 257 278 286 309 325 346 378 329 326
4 Beltinci 261 240 262 243 248 258 272 288 325 350 359 374 397
5 Benedikt 199 169 208 219 220 210 239 244 234 224 215 265 206
6 Bistrica ob Sotli 201 188 146 163 164 187 207 221 260 223 244 258 209
7 Bled 418 450 440 464 466 459 459 472 546 558 440 453 500
8 Bloke 563 238 214 211 238 245 240 157 166 166 226 294 292
9 Bohinj 360 337 319 330 328 357 373 382 420 423 405 390 442
10 Borovnica 371 359 324 303 324 314 329 323 362 367 361 361 353
Količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 


Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov

Kazalec delež ločeno zbranih frakcij opisuje, kakšen del vseh komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, v posamezni občini predstavljajo ločeno zbrane frakcije odpadkov. Ločeno zbrane frakcije so pri tem odpadki iz skupin embalaža, ločeno zbrane frakcije, odpadki iz vrtov in parkov ter vse skupine drugih komunalnih odpadkov z izjemo mešanih komunalnih odpadkov.

Pri odlaganju odpadkov na deponije se sprošča odlagališčni plin. Največji delež tega plina predstavlja metan, ki sodi med toplogredne pline in prispeva k segrevanju ozračja. Z večanjem deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov se povečuje količina odpadkov, ki gredo v recikliranje, manjša pa se količina odpadkov, odloženih na deponije, in s tem tudi količina v ozračje sproščenega metana, kar prispeva k zmanjševanju vpliva na podnebje.

Metodološki list

Enota: %

wdt_ID Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 23.04 26.27 32.88 43.46 60.14 68.50 68.52 67.88 62.87 61.77 66.37 67.91 69.07
2 Ankaran/Ancarano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.44 55.13 72.38 58.33 57.53 64.02 64.05 62.11
3 Apače 29.00 37.72 58.30 60.70 69.18 73.47 70.43 76.47 78.14 79.34 74.87 77.00 75.32
4 Beltinci 26.02 30.34 36.78 47.95 51.43 52.94 55.52 55.75 55.49 58.84 61.02 62.95 59.19
5 Benedikt 25.26 48.73 60.75 65.25 64.76 67.70 70.73 45.52 54.82 51.45 85.30 50.67 64.94
6 Bistrica ob Sotli 100.00 47.50 51.71 50.43 50.22 53.31 52.44 57.97 58.64 58.34 62.86 61.67 61.91
7 Bled 36.22 48.72 57.96 63.53 68.66 70.24 52.09 68.54 70.43 71.72 63.88 74.33 72.38
8 Bloke 66.29 38.26 38.53 41.02 45.41 48.79 49.66 49.10 56.16 53.37 68.87 73.25 73.93
9 Bohinj 23.67 38.02 46.96 47.20 49.06 51.77 56.49 58.30 55.62 55.36 50.18 57.85 57.62
10 Borovnica 65.56 62.75 67.88 77.76 81.58 81.88 82.54 83.53 83.31 83.17 47.52 85.06 84.93
Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022