Gospodinjstva

 

Vrednost spodbujenih investicij v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalca

Kazalec kaže na razmerje vrednosti investicij v gospodinjstvih, spodbujenih s strani Eko sklada (znotraj ukrepov učinkovite rabe energije – URE in rabe obnovljivih virov energije – OVE), ter števila prebivalcev v posamezni občini. Časovni okvir kazalca je leto in je preračunan na enega prebivalca v občini. Kazalec prikazuje koliko gospodinjstva v različnih občinah investirajo v investicije s katerimi prispevajo k učinkoviti rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije.

Enota:  EUR/prebivalca

Metodološki list

 

 

 


 

Izplačane spodbude v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalca

Kazalec kaže na razmerje vrednosti izplačanih spodbud gospodinjstvom (izplačana nepovratna finančna sredstva znotraj ukrepov učinkovite rabe energije – URE in rabe obnovljivih virov energije – OVE) ter števila prebivalcev v posamezni občini, ki je preračunan na prebivalca. Časovni okvir kazalca je leto in je preračunan na enega prebivalca v občini. S kazalcem lahko primerjamo nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom za investicije, ki prispevajo k učinkoviti rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije, med različnimi občinami.

Enota: EUR/prebivalca

Metodološki list

 

 

 


 


 

Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine

Kazalec prikazuje število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine in je definiran kot število brezplačno izvedenih nasvetov na terenu neodvisnih energetskih svetovalcev mreže ENSVET v okviru programa ZERO, ki ga vodi in koordinira Eko sklad.

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno občino so prikazani, če je bil v opazovanem obdobju 2016-2018 izveden vsaj 1 nasvet na terenu. Če je število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine v posameznem letu enako 0, tp. da v opazovanem letu ni bil izveden noben nasvet svetovalca na terenu, temveč je bil izveden vsaj 1 v drugem letu v opazovanem obdobju.