Gospodinjstva

 

Vrednost spodbujenih investicij v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalca

Kazalec kaže na razmerje vrednosti investicij v gospodinjstvih, spodbujenih s strani Eko sklada (znotraj ukrepov učinkovite rabe energije – URE in rabe obnovljivih virov energije – OVE), ter števila prebivalcev v posamezni občini. Časovni okvir kazalca je leto in je preračunan na enega prebivalca v občini. Kazalec prikazuje koliko gospodinjstva v različnih občinah investirajo v investicije s katerimi prispevajo k učinkoviti rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije.

Enota:  EUR/prebivalca

Metodološki list

wdt_ID obcina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ajdovščina 34,68 34,21 43,24 23,15 23,18 19,65 22,13
2 Ankaran/Ancarano 0,00 0,00 0,00 0,00 21,41 25,84 34,48
3 Apače 34,48 40,48 47,06 40,03 33,81 38,75 23,63
4 Beltinci 49,93 68,12 57,41 46,83 34,89 43,19 40,39
5 Benedikt 24,45 38,31 45,30 24,41 25,12 20,86 40,56
6 Bistrica ob Sotli 14,57 31,75 9,96 9,71 31,96 37,66 5,21
7 Bled 58,68 75,02 94,87 58,17 22,65 58,93 46,99
8 Bloke 81,35 90,56 46,02 75,34 24,83 30,26 14,34
9 Bohinj 58,16 114,76 131,28 47,23 49,48 69,94 58,05
10 Borovnica 31,34 112,95 121,37 77,46 49,35 35,20 75,35
obcina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 


 

Izplačane spodbude v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalca

Kazalec kaže na razmerje vrednosti izplačanih spodbud gospodinjstvom (izplačana nepovratna finančna sredstva znotraj ukrepov učinkovite rabe energije – URE in rabe obnovljivih virov energije – OVE) ter števila prebivalcev v posamezni občini, ki je preračunan na prebivalca. Časovni okvir kazalca je leto in je preračunan na enega prebivalca v občini. S kazalcem lahko primerjamo nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom za investicije, ki prispevajo k učinkoviti rabe energije in uporabi obnovljivih virov energije, med različnimi občinami.

Enota: EUR/prebivalca

Metodološki list

wdt_ID obcina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ajdovščina 5,46 6,50 8,31 4,26 4,05 3,20 3,45
2 Ankaran/Ancarano 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 4,14 4,90
3 Apače 6,23 7,67 9,06 7,24 5,69 7,60 3,45
4 Beltinci 9,58 13,67 11,91 9,26 6,48 8,78 6,95
5 Benedikt 5,39 7,07 9,30 4,02 4,55 3,66 6,06
6 Bistrica ob Sotli 2,97 7,13 1,42 1,26 6,53 8,43 0,74
7 Bled 11,52 14,35 14,65 10,04 4,05 9,54 7,76
8 Bloke 13,65 19,05 9,21 13,80 3,76 3,98 2,66
9 Bohinj 11,06 21,37 21,95 8,96 8,89 12,29 9,37
10 Borovnica 6,09 18,41 14,16 13,56 9,07 6,66 10,37
obcina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 


 


 

Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine

Kazalec prikazuje število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine in je definiran kot število brezplačno izvedenih nasvetov na terenu neodvisnih energetskih svetovalcev mreže ENSVET v okviru programa ZERO, ki ga vodi in koordinira Eko sklad.

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno občino so prikazani, če je bil v opazovanem obdobju 2016-2018 izveden vsaj 1 nasvet na terenu. Če je število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine v posameznem letu enako 0, tp. da v opazovanem letu ni bil izveden noben nasvet svetovalca na terenu, temveč je bil izveden vsaj 1 v drugem letu v opazovanem obdobju.

wdt_ID Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine 2016 2017 2018
1 Ljubljana 1,00 2,00 1,00
2 Litija 2,00 0,00 0,00
3 Lendava/Lendva 5,00 0,00 7,00
4 Sežana 0,00 1,00 0,00
5 Ormož 0,00 0,00 0,00
6 Ribnica 0,00 1,00 0,00
7 Logatec 0,00 2,00 7,00
8 Jesenice 0,00 3,00 5,00
9 Kranj 0,00 3,00 1,00
10 Celje 0,00 3,00 2,00
Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine 2016 2017 2018