Energetska prenova javnih stavb s spodbudami

Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb s spodbudami

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb s spodbudami prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, ki so bile v posamezni občini energetsko prenovljene z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjo prenovljeno površino je doseženo večje zmanjšanje rabe toplote in s tem tudi emisije CO2, kar pomeni tudi manjši vpliv na podnebje. Glede na vrednost prenovljene površine je obenem mogoče spremljati tudi intenzivnost energetske prenove javnih stavb v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: m2

wdt_ID Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ajdovščina 0,00 1.183,00 0,00 0,00 0,00
2 Apače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Beltinci 0,00 7.335,00 0,00 0,00 0,00
4 Bistrica ob Sotli 2.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Bled 4.116,00 1.628,00 0,00 0,00 0,00
6 Bohinj 0,00 0,00 5.709,00 0,00 0,00
7 Borovnica 1.085,00 833,00 0,00 0,00 0,00
8 Brda 0,00 3.670,00 0,00 0,00 0,00
9 Brezovica 919,00 4.378,00 0,00 0,00 0,00
10 Brežice 3.327,00 1.310,00 1.765,00 0,00 0,00
Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 

Skupna ogrevana površina energetskih prenov javnih stavb v izvedbi s spodbudami

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb v izvedbi s spodbudami prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, katerih energetska prenova je v fazi izvedbe in za katero so bila pridobljena nepovratna sredstva različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…).

Metodološki list

Enota: m2

wdt_ID obcina 2018
1 Divača 1.282
2 Ajdovščina 1.785
3 Nova Gorica 2.323
4 Radovljica 2.541
5 Logatec 2.687
6 Šentjur pri Celju 3.014
7 Krško 3.325
8 Brezovica 3.335
9 Rogaška Slatina 3.413
10 Koper/Capodistria 3.602
obcina 2018

 

 

 


 

Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami

Kazalec doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami prikazuje skupen prihranek energije, ki je bil dosežen v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjim prihrankom energije je bilo doseženo tudi večje zmanjšanje emisije CO2 in s tem pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: MWh/leto

wdt_ID Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ajdovščina 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00
2 Apače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Beltinci 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00
4 Bistrica ob Sotli 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Bled 291,00 294,00 0,00 0,00 0,00
6 Bohinj 0,00 0,00 458,00 0,00 0,00
7 Borovnica 51,00 70,00 0,00 0,00 0,00
8 Brda 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00
9 Brezovica 73,00 139,00 0,00 0,00 0,00
10 Brežice 191,00 419,00 147,00 0,00 0,00
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 


 

Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami

Kazalec zmanjšanje emisije CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami prikazuje skupno zmanjšanje emisije CO2, ki je bilo doseženo v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjim zmanjšanjem emisije CO2 je dosežen tudi večji pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: t CO2/leto

wdt_ID Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ajdovščina 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
2 Apače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Beltinci 0,00 37,70 0,00 0,00 0,00
4 Bistrica ob Sotli 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Bled 51,00 60,70 0,00 0,00 0,00
6 Bohinj 0,00 0,00 69,50 0,00 0,00
7 Borovnica 7,00 10,50 0,00 0,00 0,00
8 Brda 0,00 83,10 0,00 0,00 0,00
9 Brezovica 18,00 20,90 0,00 0,00 0,00
10 Brežice 52,00 81,20 22,00 0,00 0,00
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 


 

Finančni vzvod

Kazalec finančni vzvod spodbud opisuje učinek porabe nepovratnih sredstev, ki so bila v posamezni občini namenjena energetski prenovi stavb v javnem sektorju v okviru različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Nižji finančni vzvod omogoča doseganje večjega obsega naložb za zmanjšanje emisij CO2 ob enaki vrednosti nepovratnih sredstev in s tem večji pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: EUR/EUR

wdt_ID obcina 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ajdovščina 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00
2 Apače 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Beltinci 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00
4 Bistrica ob Sotli 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Bled 0,84 1,00 0,00 0,00 0,00
6 Bohinj 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00
7 Borovnica 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00
8 Brda 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00
9 Brezovica 1,00 0,79 0,00 0,00 0,00
10 Brežice 0,61 0,63 0,72 0,00 0,00
obcina 2013 2014 2015 2016 2017