Energetska prenova javnih stavb s spodbudami

Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb s spodbudami

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb s spodbudami prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, ki so bile v posamezni občini energetsko prenovljene z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjo prenovljeno površino je doseženo večje zmanjšanje rabe toplote in s tem tudi emisije CO2, kar pomeni tudi manjši vpliv na podnebje. Glede na vrednost prenovljene površine je obenem mogoče spremljati tudi intenzivnost energetske prenove javnih stavb v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: m2

 

 

 

Skupna ogrevana površina energetskih prenov javnih stavb v izvedbi s spodbudami

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb v izvedbi s spodbudami prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, katerih energetska prenova je v fazi izvedbe in za katero so bila pridobljena nepovratna sredstva različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…).

Metodološki list

Enota: m2

 

 

 


 

Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami

Kazalec doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami prikazuje skupen prihranek energije, ki je bil dosežen v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjim prihrankom energije je bilo doseženo tudi večje zmanjšanje emisije CO2 in s tem pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: MWh/leto

 

 

 


 

Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami

Kazalec zmanjšanje emisije CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami prikazuje skupno zmanjšanje emisije CO2, ki je bilo doseženo v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjim zmanjšanjem emisije CO2 je dosežen tudi večji pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: t CO2/leto

 

 

 


 

Finančni vzvod

Kazalec finančni vzvod spodbud opisuje učinek porabe nepovratnih sredstev, ki so bila v posamezni občini namenjena energetski prenovi stavb v javnem sektorju v okviru različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Nižji finančni vzvod omogoča doseganje večjega obsega naložb za zmanjšanje emisij CO2 ob enaki vrednosti nepovratnih sredstev in s tem večji pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: EUR/EUR