Energetska prenova javnih stavb s spodbudami

Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb s spodbudami

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb s spodbudami prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, ki so bile v posamezni občini energetsko prenovljene z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjo prenovljeno površino je doseženo večje zmanjšanje rabe toplote in s tem tudi emisije CO2, kar pomeni tudi manjši vpliv na podnebje. Glede na vrednost prenovljene površine je obenem mogoče spremljati tudi intenzivnost energetske prenove javnih stavb v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: m2

wdt_ID Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 0.00 1,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785.00
2 Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Beltinci 0.00 7,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Bistrica ob Sotli 2,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Bled 4,116.00 1,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Bohinj 0.00 0.00 5,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Borovnica 1,085.00 833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Brda 0.00 3,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Brezovica 919.00 4,378.00 0.00 0.00 0.00 3,536.02 0.00
10 Brežice 3,327.00 1,310.00 1,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

 

 

Skupna ogrevana površina energetskih prenov javnih stavb v izvedbi s spodbudami

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb v izvedbi s spodbudami prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, katerih energetska prenova je v fazi izvedbe in za katero so bila pridobljena nepovratna sredstva različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…).

Metodološki list

Enota: m2

wdt_ID obcina 2019
4 Radovljica 3,720
16 Ljubljana 42,871
17 Bistrica ob Sotli 32,376
18 Bohinj 7,468
19 Celje 25,670
20 Idrija 20,528
21 Šmarje pri Jelšah 26,740
22 Jesenice 1,783
23 Kidričevo 22,964
24 Kostanjevica na Krki 5,097
obcina 2019

 

 

 


 

Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami

Kazalec doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami prikazuje skupen prihranek energije, ki je bil dosežen v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjim prihrankom energije je bilo doseženo tudi večje zmanjšanje emisije CO2 in s tem pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: MWh/leto

wdt_ID Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.38
2 Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Beltinci 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Bistrica ob Sotli 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Bled 291.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Bohinj 0.00 0.00 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Borovnica 51.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Brda 0.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Brezovica 73.00 139.00 0.00 0.00 0.00 332.00 0.00
10 Brežice 191.00 419.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

 

 


 

Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami

Kazalec zmanjšanje emisije CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami prikazuje skupno zmanjšanje emisije CO2, ki je bilo doseženo v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z nepovratnimi sredstvi različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Z večjim zmanjšanjem emisije CO2 je dosežen tudi večji pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: t CO2/leto

wdt_ID Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0 34.00
2 Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3 Beltinci 0.00 37.70 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4 Bistrica ob Sotli 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
5 Bled 51.00 60.70 0.00 0.00 0.00 0 0.00
6 Bohinj 0.00 0.00 69.50 0.00 0.00 0 0.00
7 Borovnica 7.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00
8 Brda 0.00 83.10 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9 Brezovica 18.00 20.90 0.00 0.00 0.00 0 0.00
10 Brežice 52.00 81.20 22.00 0.00 0.00 0 0.00
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb s spodbudami 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

 

 


 

Finančni vzvod

Kazalec finančni vzvod spodbud opisuje učinek porabe nepovratnih sredstev, ki so bila v posamezni občini namenjena energetski prenovi stavb v javnem sektorju v okviru različnih programov (Eko sklad, Kohezijski sklad…). Nižji finančni vzvod omogoča doseganje večjega obsega naložb za zmanjšanje emisij CO2 ob enaki vrednosti nepovratnih sredstev in s tem večji pozitiven vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: EUR/EUR

wdt_ID obcina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
2 Apače 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Beltinci 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Bistrica ob Sotli 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Bled 0.84 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Bohinj 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Borovnica 0.83 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Brda 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Brezovica 1.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00
10 Brežice 0.61 0.63 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
obcina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019