Energetska prenova javnih stavb brez spodbud

 

Skupna površina energetsko prenovljenih stavb brez spodbud

Kazalec skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih javnih stavb brez spodbud prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, ki so jih posamezne občine energetsko prenovile z lastnimi sredstvi (lastna sredstva, zagotovljena iz proračuna občine, krediti…). Z večjo prenovljeno površino je doseženo večje zmanjšanje rabe toplote in s tem tudi emisije CO2, kar pomeni tudi manjši vpliv na podnebje.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

Enota: m2

 

 

 


 

Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb brez spodbud

Kazalec doseženi prihranki energije z energetsko prenovo javnih stavb brez spodbud prikazuje skupen prihranek energije, ki je bil dosežen v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z lastnimi sredstvi (lastna sredstva, zagotovljena iz proračuna občine, krediti…). Z večjim prihrankom energije je bilo doseženo tudi večje zmanjšanje emisije CO2 in s tem pozitiven vpliv na podnebje.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

Enota: MWh/leto

 

 

 


 

Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb brez spodbud

Kazalec zmanjšanje emisije CO2 z energetsko prenovo stavb brez spodbud prikazuje skupno zmanjšanje emisije CO2, ki je bilo doseženo v posamezni občini zaradi izvajanja energetske prenove stavb javnega sektorja z lastnimi sredstvi (lastna sredstva, zagotovljena iz proračuna občine, krediti…). Z večjim zmanjšanjem emisije CO2 je dosežen tudi večji pozitiven vpliv na podnebje.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

Enota: t CO2/leto