Prometna infrastruktura

 

Dolžina kolesarskih poti na prebivalca

Kazalec dolžina kolesarski poti predstavlja opremljenost občin s kolesarsko infrastrukturo, ki spodbuja in omogoča varnejšo uporabo koles za potrebe mobilnosti. Kolesarjenje namreč predstavlja velik potencial za zmanjšanje velike vpliva prometa na okolje. Trenutno kazalec zajema samo podatke o javnih kolesarskih poteh, ki potekajo izven cestišč cest za promet motornih vozil, zato mestne občine, kjer prevladujejo kolesarski pasovi in kolesarske steze ne dosegajo visokih vrednosti kazalca.

Metodološki list

Enota: m/prebivalca

wdt_ID Dolžina kolesarskih poti na prebivalca 2017 2020
1 Beltinci 1,74 1,78
2 Bled 0,13 0,07
3 Celje 0,04 0,04
4 Črenšovci 0,47 0,47
5 Domžale 0,43 0,43
6 Gornji Petrovci 1,44 1,48
7 Hajdina 1,86 1,84
8 Hoče-Slivnica 0,07 0,29
9 Ig 0,13 0,13
10 Kidričevo 0,30 0,29
Dolžina kolesarskih poti na prebivalca 2017 2020

 

 

 


 

Gostota cestnega omrežja

Kazalnik gostota cestnega omrežja prikazuje obseg cestne infrastrukture v posamezni občini glede na velikost občine. Glavni dejavniki, ki vplivajo na gostoto cestnega omrežja so gostota prebivalstva, razpršenost poselitve in teren (gore, gozdovi).

Metodološki list

Enota: km/km2

wdt_ID Gostota cestnega omrežja 2017 2019
1 Ajdovščina 1,45 1,45
2 Ankaran/Ancarano 2,50 3,36
3 Apače 2,34 2,34
4 Beltinci 2,34 2,32
5 Benedikt 3,23 3,23
6 Bistrica ob Sotli 3,77 3,60
7 Bled 1,78 1,78
8 Bloke 1,24 1,24
9 Bohinj 0,44 0,44
10 Borovnica 1,14 1,14
Gostota cestnega omrežja 2017 2019