Prometna infrastruktura

 

Dolžina kolesarskih poti na prebivalca

Kazalec dolžina kolesarski poti predstavlja opremljenost občin s kolesarsko infrastrukturo, ki spodbuja in omogoča varnejšo uporabo koles za potrebe mobilnosti. Kolesarjenje namreč predstavlja velik potencial za zmanjšanje velike vpliva prometa na okolje. Trenutno kazalec zajema samo podatke o javnih kolesarskih poteh, ki potekajo izven cestišč cest za promet motornih vozil, zato mestne občine, kjer prevladujejo kolesarski pasovi in kolesarske steze ne dosegajo visokih vrednosti kazalca.

Metodološki list

Enota: m/prebivalca

 

 

 


 

Gostota cestnega omrežja

Kazalnik gostota cestnega omrežja prikazuje obseg cestne infrastrukture v posamezni občini glede na velikost občine. Glavni dejavniki, ki vplivajo na gostoto cestnega omrežja so gostota prebivalstva, razpršenost poselitve in teren (gore, gozdovi).

Metodološki list

Enota: km/km2