Prometna infrastruktura

 

Dolžina kolesarskih poti na prebivalca

Kazalec dolžina kolesarski poti predstavlja opremljenost občin s kolesarsko infrastrukturo, ki spodbuja in omogoča varnejšo uporabo koles za potrebe mobilnosti. Kolesarjenje namreč predstavlja velik potencial za zmanjšanje velike vpliva prometa na okolje. Trenutno kazalec zajema samo podatke o javnih kolesarskih poteh, ki potekajo izven cestišč cest za promet motornih vozil, zato mestne občine, kjer prevladujejo kolesarski pasovi in kolesarske steze ne dosegajo visokih vrednosti kazalca.

Metodološki list

Enota: m/prebivalca

wdt_ID Dolžina kolesarskih poti na prebivalca 2017 2020
1 Beltinci 1.74 1.78
2 Bled 0.13 0.07
3 Celje 0.04 0.04
4 Črenšovci 0.47 0.47
5 Domžale 0.43 0.43
6 Gornji Petrovci 1.44 1.48
7 Hajdina 1.86 1.84
8 Hoče-Slivnica 0.07 0.29
9 Ig 0.13 0.13
10 Kidričevo 0.30 0.29
Dolžina kolesarskih poti na prebivalca 2017 2020

 

 

 


 

Gostota cestnega omrežja

Kazalnik gostota cestnega omrežja prikazuje obseg cestne infrastrukture v posamezni občini glede na velikost občine. Glavni dejavniki, ki vplivajo na gostoto cestnega omrežja so gostota prebivalstva, razpršenost poselitve in teren (gore, gozdovi).

Metodološki list

Enota: km/km2

wdt_ID Gostota cestnega omrežja 2017 2019
1 Ajdovščina 1.45 1.45
2 Ankaran/Ancarano 2.50 3.36
3 Apače 2.34 2.34
4 Beltinci 2.34 2.32
5 Benedikt 3.23 3.23
6 Bistrica ob Sotli 3.77 3.60
7 Bled 1.78 1.78
8 Bloke 1.24 1.24
9 Bohinj 0.44 0.44
10 Borovnica 1.14 1.14
Gostota cestnega omrežja 2017 2019