Osebni avtomobili

 

Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcev

Število registriranih osebnih vozil na 1000 prebivalcev po občinah nam pove, kako pomembni so avotomobili za mobilnost prebivalcev v različnih občinah. Na število avtomobilov v veliki meri vpliva razpoložljivost drugih atraktivnih opcij mobilnosti, javni potniški promet, kolesarjenje ter tudi številni drugi dejavniki (npr. življenjski standard). Z oddaljenostjo občine od glavnih središč se potreba po osebnem avtomobilu povečuje.

Metodološki list

 

 

 


 

Emisije CO2 novih osebnih vozil

Specifična raba novih osebnih vozil nakazuje gibanje povprečnih emisij CO2 za nova vozila na podlagi tovarniških podatkov in je pokazatelj spremembe ogljičnega odtisa novih vozil. Z zniževanjem odtisa novih vozil se postopoma z zamenjavo voznega parka znižuje tudi skupni ogljični odtis vseh osebnih vozil.  Osebna vozila k skupnim emisijam CO2 iz prometa prispevajo približno 60 % emisij.

Metodološki list

Enota: gCO2/km