Mestni javni promet


Število registriranih avtobusov in kombijev za javni prevoz potnikov

Število registriranih vozil za javni prevoz potnikov v posamezni občini je dobra indikacija za razvitost javnega potniškega prometa. Število vozil je namreč neposredno povezano s številom linij in pogostostjo voženj. Več registriranih vozil torej pomeni bolj razvit cestni javni promet. Ob tem je težava pri alokaciji na občino v tem, da je lahko v občini kjer ima prevozno podjetje sedež, registriranih večje število vozil, dejansko pa vozijo tudi v drugih občinah. Tak primer so npr. občine Celje, Kranj in Koper.

Metodološki list

Enota: /

wdt_ID obcina 2016 2017 2018 2019 2020
1 Brežice 19 19 20 20 22
2 Celje 125 137 11 11 11
3 Domžale 1 2 3 3 2
4 Gornja Radgona 1 1 1 1 1
5 Grosuplje 2 2 1 1 1
6 Hrastnik 1 1 0 0 0
7 Hrpelje-Kozina 1 1 1 1 1
8 Ilirska Bistrica 1 1 1 1 1
9 Kamnik 38 37 38 38 0
10 Koper/Capodistria 94 111 109 109 111
obcina 2016 2017 2018 2019 2020