Mestni javni promet


Število registriranih avtobusov in kombijev za javni prevoz potnikov

Število registriranih vozil za javni prevoz potnikov v posamezni občini je dobra indikacija za razvitost javnega potniškega prometa. Število vozil je namreč neposredno povezano s številom linij in pogostostjo voženj. Več registriranih vozil torej pomeni bolj razvit cestni javni promet. Ob tem je težava pri alokaciji na občino v tem, da je lahko v občini kjer ima prevozno podjetje sedež, registriranih večje število vozil, dejansko pa vozijo tudi v drugih občinah. Tak primer so npr. občine Celje, Kranj in Koper.

Metodološki list

Enota: /