Vetrne elektrarne

 

Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Divača 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0
114 Nova Gorica 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
128 Postojna 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz vetrnih elektrarn, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0
27 Divača 0.0025 0.0025 0.0025 2.3025 2.3025 2.3025 2.3025 2.3025 2.30 2.30 2.30 2.30 0
114 Nova Gorica 0.0150 0.0150 0.0000 0.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.02 0.00 0.00 0.00 0
128 Postojna 0.0000 0.0035 0.0035 0.0035 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.91 0.91 0.91 0.91 0
Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene vetrne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020