Sončne elektrarne

 

Število sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 4 9 23 29 29 29 29 29 29 29
2 Ankaran/Ancarano 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6
3 Apače 2 4 7 8 8 8 8 8 8 8
4 Beltinci 1 1 6 8 9 9 9 9 9 9
5 Benedikt 1 2 10 15 15 15 15 15 15 15
6 Bistrica ob Sotli 1 1 6 8 8 8 8 8 8 8
7 Bled 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Bloke 0 1 6 6 7 7 7 7 7 7
9 Bohinj 5 8 11 12 12 12 12 12 12 12
10 Borovnica 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3
Število sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

 

 


 

Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije sončnih elektrarn,  vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 0,32 0,83 4,13 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
2 Ankaran/Ancarano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
3 Apače 0,23 0,33 0,41 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
4 Beltinci 0,02 0,02 0,52 0,62 0,67 0,67 0,67 0,67 0,51 0,51
5 Benedikt 0,05 0,09 0,49 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
6 Bistrica ob Sotli 0,10 0,10 0,29 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
7 Bled 0,09 0,09 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
8 Bloke 0,00 0,04 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
9 Bohinj 0,09 0,16 0,24 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28
10 Borovnica 0,00 0,00 1,02 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

 

 


 

Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ajdovščina 273 831 2.852 5.565 5.275 6.047 5.577 5.971 5.740,90 5.812,10
2 Ankaran/Ancarano 0 0 0 0 0 134 107 131 119,20 114,00
3 Apače 0 307 416 470 467 502 511 517 482,50 501,30
4 Beltinci 0 0 169 425 495 550 553 605 557,50 547,20
5 Benedikt 0 0 466 840 825 910 888 934 845,10 901,50
6 Bistrica ob Sotli 0 0 135 344 337 372 359 396 344,20 370,30
7 Bled 0 0 177 180 177 198 177 186 167,90 169,40
8 Bloke 0 0 126 187 203 232 221 233 204,70 223,70
9 Bohinj 45 235 214 280 285 339 314 338 303,40 313,00
10 Borovnica 0 0 0 1.104 885 1.063 945 838 739,10 950,80
Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019