Sončne elektrarne

 

Število sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ajdovščina 4 9 23 29 29 29 29 29 29 29 31
2 Ankaran/Ancarano 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5
3 Apače 2 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Beltinci 1 1 6 8 9 9 9 9 9 9 9
5 Benedikt 1 2 10 15 15 15 15 15 15 15 15
6 Bistrica ob Sotli 1 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8
7 Bled 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Bloke 0 1 6 6 7 7 7 7 7 7 7
9 Bohinj 5 8 11 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Borovnica 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Število sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 

 


 

Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije sončnih elektrarn,  vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ajdovščina 0.32 0.83 4.13 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.37
2 Ankaran/Ancarano 0.05 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08
3 Apače 0.23 0.33 0.41 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
4 Beltinci 0.02 0.02 0.52 0.62 0.67 0.67 0.67 0.67 0.51 0.51 0.51
5 Benedikt 0.05 0.09 0.49 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
6 Bistrica ob Sotli 0.10 0.10 0.29 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
7 Bled 0.09 0.09 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
8 Bloke 0.00 0.04 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
9 Bohinj 0.09 0.16 0.24 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28
10 Borovnica 0.00 0.00 1.02 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 

 


 

Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ajdovščina 273.18 871.07 2,852.46 5,565.30 5,275.20 6,047.05 5,576.78 5,971.03 5,740.92 5,812.11 6,098.78
2 Ankaran/Ancarano 14.42 76.08 69.18 118.90 123.41 133.84 107.21 130.66 119.20 113.99 103.91
3 Apače 0.00 306.55 416.32 470.45 466.84 502.22 511.05 517.23 482.54 501.25 494.17
4 Beltinci 0.00 0.00 169.30 424.72 494.93 550.33 553.30 604.72 557.47 547.22 580.29
5 Benedikt 0.00 0.00 466.20 840.25 824.92 910.45 887.89 934.13 845.15 901.51 908.53
6 Bistrica ob Sotli 0.00 0.00 135.47 343.56 336.65 371.92 358.95 395.72 344.24 370.35 375.51
7 Bled 0.00 0.00 176.83 180.39 177.42 198.06 177.45 185.82 167.95 169.38 174.73
8 Bloke 0.00 0.00 125.92 186.87 203.30 231.94 221.03 232.68 204.68 223.73 239.65
9 Bohinj 45.21 159.83 214.37 279.74 285.00 338.87 314.04 338.49 303.40 313.00 331.33
10 Borovnica 0.00 0.00 0.00 1,103.97 885.05 1,062.80 944.76 838.14 739.13 950.78 1,123.10
Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020