Sončne elektrarne

 

Število sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 4 9 23 29 29 29 29 29 29 29 31 32 29
2 Ankaran/Ancarano 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
3 Apače 2 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Beltinci 1 1 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Benedikt 1 2 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 Bistrica ob Sotli 1 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 Bled 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
8 Bloke 0 1 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 Bohinj 5 8 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11
10 Borovnica 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Število sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije sončnih elektrarn,  vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0.32 0.83 4.13 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.37 5.44 5.21
2 Ankaran/Ancarano 0.05 0.06 0.06 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08
3 Apače 0.23 0.33 0.41 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44
4 Beltinci 0.02 0.02 0.52 0.62 0.67 0.67 0.67 0.67 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
5 Benedikt 0.05 0.09 0.49 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
6 Bistrica ob Sotli 0.10 0.10 0.29 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
7 Bled 0.09 0.09 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
8 Bloke 0.00 0.04 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
9 Bohinj 0.09 0.16 0.24 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
10 Borovnica 0.00 0.00 1.02 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več sončnih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 273.18 871.07 2,852.46 5,565.30 5,275.20 6,047.05 5,576.78 5,971.03 5,740.92 5,812.11 6,098.78 5,961.36 5,900.60
2 Ankaran/Ancarano 14.42 76.08 69.18 118.90 123.41 133.84 107.21 130.66 119.20 113.99 103.91 95.48 83.82
3 Apače 0.00 306.55 416.32 470.45 466.84 502.22 511.05 517.23 482.54 501.25 494.17 516.01 499.02
4 Beltinci 0.00 0.00 169.30 424.72 494.93 550.33 553.30 604.72 557.47 547.22 580.29 528.52 504.19
5 Benedikt 0.00 0.00 466.20 840.25 824.92 910.45 887.89 934.13 845.15 901.51 908.53 955.18 944.30
6 Bistrica ob Sotli 0.00 0.00 135.47 343.56 336.65 371.92 358.95 395.72 344.24 370.35 375.51 360.03 363.99
7 Bled 0.00 0.00 176.83 180.39 177.42 198.06 177.45 185.82 167.95 169.38 174.73 179.05 190.35
8 Bloke 0.00 0.00 125.92 186.87 203.30 231.94 221.03 232.68 204.68 223.73 239.65 221.42 232.61
9 Bohinj 45.21 159.83 214.37 279.74 285.00 338.87 314.04 338.49 303.40 313.00 331.33 300.46 311.59
10 Borovnica 0.00 0.00 0.00 1,103.97 885.05 1,062.80 944.76 838.14 739.13 950.78 1,123.10 1,212.82 1,230.98
Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022