Hidroelektrarne

 

Število hidroelektrarn v podpornih shemi

Kazalec število naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

wdt_ID Število hidroelektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Bled 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0
9 Bohinj 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Borovnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bovec 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
13 Brda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Brezovica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Brežice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cerklje na Gorenjskem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Število hidroelektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 

 


 

Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč naprav, ki proizvajajo električno energijo iz hidroelektrarn, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

wdt_ID Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
7 Bled 1.74 1.74 1.74 1.74 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00
9 Bohinj 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
10 Borovnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Bovec 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
13 Brda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Brezovica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Brežice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Celje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Cerklje na Gorenjskem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 


 

Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo električne energije naprav, ki proizvajajo električno energijo iz posamezne OVE tehnologije (sončne elektrarne, hidroelektrarne, vetrne elektrarne, naprave na biomaso, naprave na bioplin), vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več hidroelektrarn za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene hidroelektrarne za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7 Bled 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bohinj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Brežice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cerkno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Črna na Koroškem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Dol pri Ljubljani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Domžale 0 493 624 834 879 840 53 416 553 397 384 734 0
37 Dravograd 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022