Električna energija iz obnovljivih virov energije skupaj

 

Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca

Kazalec proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca opisuje, koliko električne energije iz OVE je letno proizvedeno v napravah, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini, na prebivalca te občine.

Enota: kWh/prebivalca

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

 

 

 


 

Stroški proizvodnje električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca

Kazalec podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca prikazuje koliko sredstev je letno namenjenih za proizvodnjo električne energije iz OVE v napravah, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini, na prebivalca te občine.

Enota: EUR/prebivalca

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

 

 

 

 


 

Skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na 1.000 prebivalcev

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca prikazuje skupno moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom v posamezni občini, na prebivalca te občine.

Metodološki list

Enota: kW/prebivalca