Električna energija iz obnovljivih virov energije skupaj

 

Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca

Kazalec proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca opisuje, koliko električne energije iz OVE je letno proizvedeno v napravah, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini, na prebivalca te občine.

Enota: kWh/prebivalca

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID Občina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 14.49 45.99 150.46 293.61 279.88 318.95 292.79 312.73 300 301.94 310.04 301.98 299.63
2 Ankaran/Ancarano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.58 33.14 40.46 37 35.56 31.94 29.39 25.49
3 Apače 0.00 84.29 114.60 130.32 128.86 139.86 142.71 145.94 136 142.56 139.56 145.11 140.53
4 Beltinci 0.00 0.00 20.31 51.16 59.39 66.59 66.98 73.45 68 67.53 72.14 65.17 62.12
5 Benedikt 0.00 0.00 191.14 345.78 334.79 369.95 356.44 375.76 336 349.83 347.96 358.96 349.35
6 Bistrica ob Sotli 0.00 0.00 95.34 244.70 242.19 269.11 262.96 292.48 256 279.09 280.02 262.79 266.46
7 Bled 0.00 0.00 21.63 22.08 21.66 24.37 22.08 23.28 21 21.62 21.89 21.73 23.30
8 Bloke 0.00 0.00 79.44 117.98 129.57 150.12 143.71 152.88 134 143.88 149.50 139.25 146.57
9 Bohinj 8.55 30.40 41.24 53.73 55.06 65.85 61.11 65.74 59 61.31 61.81 52.06 56.54
10 Borovnica 0.00 0.00 0.00 276.55 213.11 250.07 221.00 191.53 168 212.08 242.83 261.61 266.50
Občina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 


 

Stroški proizvodnje električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca

Kazalec podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca prikazuje koliko sredstev je letno namenjenih za proizvodnjo električne energije iz OVE v napravah, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini, na prebivalca te občine.

Enota: EUR/prebivalca

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.

wdt_ID obcina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 23.81 18.14 44.87 81.86 79.11 88.68 81.37 85.55 110.48 101.81 103.88 103.20 78.62
2 Ankaran/Ancarano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.23 9.59 11.90 10.78 12.22 12.01 9.90 7.47
3 Apače 22.02 25.89 33.93 38.10 38.54 42.28 43.56 43.99 48.18 46.90 45.65 49.97 40.56
4 Beltinci 143.74 142.41 115.72 99.20 173.07 203.03 185.69 182.97 187.53 134.24 159.53 130.76 18.33
5 Benedikt 8.37 47.76 211.21 210.34 523.07 559.22 451.97 652.89 758.27 599.36 648.73 852.93 1,244.45
6 Bistrica ob Sotli 24.87 24.56 26.48 57.80 60.94 68.50 67.84 73.90 64.01 64.95 66.77 65.73 50.42
7 Bled 25.24 47.40 4.51 35.48 43.37 31.79 42.51 7.41 105.29 98.16 66.53 83.72 93.36
8 Bloke 0.00 4.90 23.31 33.35 34.13 40.78 39.47 41.66 37.54 37.84 40.00 38.27 33.13
9 Bohinj 91.84 84.05 41.93 70.43 64.73 18.52 17.30 18.38 44.28 44.30 26.25 16.65 14.45
10 Borovnica 0.00 0.43 3.22 60.51 48.61 57.03 51.10 44.40 45.33 56.28 65.32 67.93 65.50
obcina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

 

 


 

Skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na 1.000 prebivalcev

Kazalec skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalca prikazuje skupno moč naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom v posamezni občini, na prebivalca te občine.

Metodološki list

Enota: kW/prebivalca

wdt_ID obcina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ajdovščina 0.02 0.04 0.22 0.28 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.26
2 Ankaran/Ancarano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3 Apače 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
4 Beltinci 0.18 0.18 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24
5 Benedikt 0.02 0.04 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27
6 Bistrica ob Sotli 0.07 0.07 0.20 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24
7 Bled 0.22 0.22 0.23 0.23 0.18 0.18 0.18 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.02
8 Bloke 0.00 0.03 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13
9 Bohinj 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05
10 Borovnica 0.00 0.00 0.25 0.37 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.32
obcina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022