Biomasa

 

Število biomasnih naprav v podpornih shemi

Kazalec število biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje število biomasnih naprav, ki proizvajajo električno energijo, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

 

 

 


 

Skupna moč biomasnih naprav v podpornih shemi

Kazalec skupna moč biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno moč biomasnih naprav, ki proizvajajo električno energijo, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Metodološki list

Enota: MW

 

 


 

Skupna proizvodnja biomasnih naprav v podpornih shemi

Kazalec skupna proizvodnja biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi prikazuje skupno proizvodnjo biomasnih naprav, ki proizvajajo električno energijo, vključenih v podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE ter v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v posamezni občini.

Enota: MWh/leto

Metodološki list

Opomba: Podatki za posamezno leto so prikazani, če je občina imela v opazovanem letu tri (3) ali več biomasnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi. V nasprotnem primeru skupna proizvodnja električne energije iz OVE ni prikazana. Če občine ni na seznamu, potem v opazovanem obdobju ni imela nobene biomasne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi.